YALIM

YALIM

YALIM

YALIM venčanicevencanica sa izuzetno zlatnim vezom i zlatnom cipkom.vencanice visoke elegancije.

VIDI LISTU ZATVORI